Truyện Ngắn Đặc Sắc Về Người Mẹ

Truyện Ngắn Đặc Sắc Về Người Mẹ Tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản Thanh Niên ấn hành Giọng đọc: Dương Liễu 

Truyện Ngắn Hay Tuổi Trẻ Cuối Tuần 2010-2011

Truyện Ngắn Hay Tuổi Trẻ Cuối Tuần 2010-2011 Tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản Trẻ và Tủ Sách Tuổi Trẻ ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hân 

Truyện Ly Kỳ – Tô Hoài

Truyện Ly Kỳ  Tác giả: Tô Hoài  Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Phạm Tân 

Trước Nhà Có Cây Hoàng Mai – Minh Tự 

Trước Nhà Có Cây Hoàng Mai  Tác giả: Minh Tự  Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Liên Xuyến 

Trong Tàn Phai Có Nụ Hồng Thơm Lên – Lê Minh Quốc

Trong Tàn Phai Có Nụ Hồng Thơm Lên Tác giả: Lê Minh Quốc  Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành Giọng đọc: Hướng...

Trong Căn Phòng Một Người Bại Liệt – Nguyễn Quang Thiều

Trong Căn Phòng Một Người Bại Liệt Tác giả: Nguyễn Quang Thiều  Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành Giọng đọc: Ngọc Quế 

Trở Về – Nguyễn Thị Việt Nga

Trở Về  Tác giả: Nguyễn Thị Việt Nga Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Dương Liễu 

Trinh Sát Viên Một Mắt – Trần Kim Trắc 

Trinh Sát Viên Một Mắt Tác giả: Trần Kim Trắc  Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Trung Can 

Trên Đường Băng – Tony Buổi Sáng

Trên Đường Băng Tác giả: Tony Buổi Sáng Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Nam Dương 

Trăng Màu Hổ Phách – Cao Nguyệt Nguyên

Trăng Màu Hổ Phách Tác giả: Cao Nguyệt Nguyên  Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành Giọng đọc: Xuân Hiếu 

Trầm Tích

Trầm Tích Tác giả: Nhiều tác giả Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Thủy Tiên 

Trái Tim Có Hình Hộ Khẩu – Dương Thành Truyền

Trái Tim Có Hình Hộ Khẩu Tác giả: Dương Thành Truyền Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Phạm Hùng 

Tôi Thương Mà Em Đâu Có Hay – Đoàn Thạch Biền

Tôi Thương Mà Em Đâu Có Hay Tác giả: Đoàn Thạch Biền Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành Giọng đọc: Thiên Ân 

Tình Nghĩa Sụt Giá – Phong Sơn

Tình Nghĩa Sụt Giá Tác giả: Phong Sơn  Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành Giọng đọc: Xuân Hùng 

Tình Éo Le Mà Lý Oái Ăm – Lê Minh Quốc

Tình Éo Le Mà Lý Oái Ăm Tác giả: Lê Minh Quốc Nhà Xuất Bản Phụ Nữ ấn hành Giọng đọc: Hà Diễm 

Nghe nhiều