Trong Tàn Phai Có Nụ Hồng Thơm Lên – Lê Minh Quốc

126

Trong Tàn Phai Có Nụ Hồng Thơm Lên

Tác giả: Lê Minh Quốc 

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương