Truyện Ngắn Hay Tuổi Trẻ Cuối Tuần 2010-2011

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà Xuất Bản Trẻ và Tủ Sách Tuổi Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân