AQ Chính Truyện

Tác giả: Lỗ Tấn

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành 2012

Giọng đọc: Hồng Hà