Trái Tim Có Hình Hộ Khẩu

Tác giả: Dương Thành Truyền

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Phạm Hùng