Người Đàn Bà Trên Chuyến Tàu Tốc Hành – Nguyễn Minh Châu

Người Đàn Bà Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Tác giả: Nguyễn Minh Châu  Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2012  Giọng đọc: Hồng Hà  Người đàn bà trên chuyến tàu...

Tự Nhiên Như Người Hà Nội – Nguyễn Trương Quý 

Tự Nhiên Như Người Hà Nội Tác giả: Nguyễn Trương Quý  Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Trung Nghị 

Chất Ngọc – Vũ Hạnh

Chất Ngọc Tác giả: Vũ Hạnh   Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành  Giọng đọc: Kim Phượng 

Mây Trắng Giăng Ngang Lưng Đồi – Trương Văn Tuấn

Mây Trắng Giăng Ngang Lưng Đồi Tác giả: Trương Văn Tuấn Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Hải Ly 

Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki

Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki Tác giả: Phạm Mạnh Hùng dịch Nhà xuất bản Lao Động Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây ấn hành 2007 Giọng đọc:...

Giấc Mộng Ông Thợ Dìu – Tô Hoài

Giấc Mộng Ông Thợ Dìu  Tác giả: Tô Hoài  Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành Giọng đọc: Ngô Hồng 

Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại – Trang XTD

Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại Tác giả: Trang XTD Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Phương Thảo 

Những Người Thích Đùa

Những Người Thích Đùa Tác giả: Azit Neziz Nhà xuất bản Văn Học & Nhã Nam ấn hành Giọng đọc: Quốc Bình

Chiếc áo xường xám màu hoa đào – Tô Hoài 

Chiếc áo xường xám màu hoa đào Tác giả: Tô Hoài  Nhà Xuất Bản Văn Học và Công ty Sách Phương Nam ấn hành  Giọng đọc: Dương Liễu 

Lá Nằm Trong Lá – Nguyễn Nhật Ánh

Lá Nằm Trong Lá - Nguyễn Nhật Ánh Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh Trong bút nhóm Mặt Trời Khuya, Thọ là đứa đầu đàn, dù mặt nó rỗ hoa mè. Vì nó...

Những Người Thích Đùa – Azit Neziz

Những Người Thích Đùa Tác giả: Azit Neziz Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 1999 Giọng đọc: Mạnh Linh

Mẹ – Biểu Hiện Của Tình Thương – Thích Nhất Hạnh

Mẹ - Biểu Hiện Của Tình Thương Tác giả: Thích Nhất Hạnh  Nhà Xuất Bản Tôn Giáo ấn hành năm 2004 Giọng đọc: Hướng Dương 

Chúng Tôi Có Mặt – Võ Hồng 

Chúng Tôi Có Mặt  Tác giả: Võ Hồng  Nhà Xuất Bản Phương Đông ấn hành Giọng đọc: Trung Can 

Giăng Sáng – Nam Cao

Giăng Sáng  Tác giả: Nam Cao  Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành Giọng đọc: Ngô Hồng 

Làn Gió Chảy Qua – Lê Minh Khuê

Làn Gió Chảy Qua Tác giả: Lê Minh Khuê Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành   Giọng đọc: Dương Liễu  

Nghe nhiều