Giăng Sáng 

Tác giả: Nam Cao 

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Ngô Hồng