Trăng Màu Hổ Phách – Cao Nguyệt Nguyên

189

Trăng Màu Hổ Phách

Tác giả: Cao Nguyệt Nguyên 

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hiếu