Những Ngày Thơ Ấu

Tác giả: Nguyên Hồng 

Nhà Xuất Bản Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Ngô Hồng