Yêu Bằng Tai

Tác giả: Nguyên Hương

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Hoàng Anh