Chỉ Cần Nhìn Thẳng Vào Mắt – Nguyễn Thu Phương

88

Chỉ Cần Nhìn Thẳng Vào Mắt

Tác giả: Nguyễn Thu Phương

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2005

Giọng đọc: Bạch Tuyết