Giấc Mộng Ông Thợ Dìu 

Tác giả: Tô Hoài 

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Ngô Hồng