Đi Tìm Cầu Vồng

110

Đi Tìm Cầu Vồng

Tác giả: Dương Thụy, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn thị Việt Nga

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân