Tôi Thương Mà Em Đâu Có Hay

Tác giả: Đoàn Thạch Biền

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Thiên Ân