Trong Căn Phòng Một Người Bại Liệt – Nguyễn Quang Thiều

432

Trong Căn Phòng Một Người Bại Liệt

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều 

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Quế