Sương Khói Quê Nhà

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng

  Sách nói khác:

 • Các Bạn Tôi Ở Trên Ấy – Nguyên Ngọc - Truyện Ngắn
 • Tạp Văn Nguyễn Ngọc Tư - Truyện Ngắn
 • Món Quà Đến Sau Những Cơn Mưa - Truyện Ngắn
 • Đời tập 1 – Nguyễn Đông Thức - Truyện Ngắn
 • Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Ngắn
 • Cách Nhau Chỉ Một Giấc Mơ – Nguyễn Thị Hậu - Truyện Ngắn
 • Truyện Ngắn Nguyễn Công Hoan - Truyện Ngắn
 • Cánh Đồng Bất Tận – Nguyễn Ngọc Tư - Truyện Ngắn
 • Lá Nằm Trong Lá – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Ngắn
 • Mỗi Góc Phố Một Người Đang Sống – Nguyễn Trương Quý - Truyện Ngắn
 • Gáy Người Thì Lạnh – Nguyễn Ngọc Tư - Truyện Ngắn
 • Bánh Trái Mùa Xưa – Nguyễn Ngọc Tư  - Truyện Ngắn
 • Không Ai Qua Sông – Nguyễn Ngọc Tư - Truyện Ngắn
 • Chỉ Cần Nhìn Thẳng Vào Mắt – Nguyễn Thu Phương - Truyện Ngắn
 • Mối Tình Năm Cũ – Nguyễn Ngọc Tư - Truyện Ngắn
 • Viết Từ Bệnh Viện – Nguyễn Hoài Nam  - Truyện Ngắn
 • Thành Phố Đi Vắng – Nguyễn Thị Thu Huệ - Truyện Ngắn
 • Tự Nhiên Như Người Hà Nội – Nguyễn Trương Quý  - Truyện Ngắn
 • Khói Trời Lộng Lẫy – Nguyễn Ngọc Tư - Truyện Ngắn
 • Mẹ Vắng Nhà – Nguyễn Thi - Truyện Ngắn