Mẹ Vắng Nhà

Tác giả: Nguyễn Thi 

Nhà Xuất Bản Kim Đồng Hà Nội ấn hành năm 1996

Giọng đọc: Hướng Dương