Hướng Dẫn Tự Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

646

Hướng Dẫn Tự Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

Tác giả: Ngô Bá Khiêm, Phí Văn Thức, Phạm Mạnh Thắng, Nguyễn Trung Tính

Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm TPHCM ấn hành

Giọng đọc: nhiều người đọc