Hướng Dẫn Tự Học Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

Tác giả: Ngô Bá Khiêm, Phí Văn Thức, Phạm Mạnh Thắng, Nguyễn Trung Tính

Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm TPHCM ấn hành

Giọng đọc: nhiều người đọc