Quốc Sử Tạp Lục

Tác giả: Nguyễn Thiệu Lâu

Nhà xuất bản Cà Mau

Giọng đọc: Trung Nghị