Những Vấn Đề Lịch Sử Về Triều Đại Cuối Cùng Ở Việt Nam 

Tác giả: nhiều tác giả

Nhà xuất bản Tạp chí xưa và nay ấn hành năm 2002

Giọng đọc:  Trung Nghị & Hoàng Thúy