Tâm lý học và đời sống

Tác giả: Richard J.Gerrig & Philip G.Zimbardo

Nhà xuất bản Lao Động

Giọng đọc: nhiều người đọc

Chương 1: Tâm lý học và đời sống

Những triển vọng tâm lý học hiện thời

Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu tâm lý

Tiêu chuẩn đánh giá tâm lý

Phần phụ lục thống kê

Chương 3: Tâm lý học và cơ sở tiến hóa của hành vi

Sinh học và hành vi

Đưa ý tưởng vào thực nghiệm

Những điện thế hoạt động

Chương 4: Cảm giác và tri giác

Những quá trình trong não

Khía cạnh sinh lý học của thính giác

Những nguyên tắc của các nhóm tri giác

Chương 5: Tâm lý, ý thức và những trạng thái đan xen

Rối loạn giấc ngủ

Chương 6: Sự tiếp thu tri thức và phân tích hành vi

Kiểu điều kiện có thể quan sát

Chương 7: Trí nhớ

Những gợi ý phục hồi

Việc sử dụng các cấu trúc trí nhớ

Chương 8: Quá trình nhận thức

Sự hiểu biết ngôn ngữ

Suy luận quy nạp

Chương 9: Trí thông minh và việc đánh giá trí thông minh

Thuyết bộ ba về trí thông minh

Chương 10: Sự phát triển của con người trong suốt cuộc đời

Đưa ý tưởng vào thực nghiệm

Kinh nghiệm của thanh niên

Chương 11: Động cơ thúc đẩy

Tâm lý học thế kỷ 21

Tính xã hội và tình dục đồng giới

Chương 12: Cảm xúc, sự căng thẳng và sức khỏe

Căng thẳng trong cuộc sống

Đối phó với sự căng thẳng

Sự tuân thủ của bệnh nhân

Chương 13: Tìm hiểu tính cách con người

Sự kiềm chế và bảo vệ bản ngã

Các học thuyết về cái tôi

Chương 14: Các rối loạn tâm lý

Các dạng rối loạn lo âu

Những khác biệt về giới tính và trầm cảm

Chương 15: Trị liệu rối loạn tâm lý

Liệu pháp học tập xã hội

Chương 16: Nhận thức xã hội và các mối quan hệ

Thành kiến

Chương 17: Các tiến trình xã hội và văn hóa

Sự gây hấn

Tâm lý của xung đột và hòa bình