Đại Số Tuyến Tính Giản Yếu – Lê Văn Phước biên soạn

61

Đại Số Tuyến Tính giản yếu

Tác giả: Lê Văn Phước

Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm TPHCM – Khoa Vật Lí

Giọng đọc: Xuân Hùng