Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam

Tác giả: Chu Xuân Diên 

Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM ấn hành năm 2002

Giọng đọc: Hướng Dương