Thể Loại Báo Chí

Tác giả: Nhiều tác giả 

Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM

Giọng đọc: Xuân Hùng & Ngọc Hân