Khoa Học Quản Lí Đại Cương 

Tác giả: TS Nguyễn Thành Vinh

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam 

Giọng đọc: nhiều người đọc