Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế

417

Cuốn sách “Lịch sử các học thuyết kinh tế” của tập thể tác giả Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN là một công trình được biên soạn công phu và nghiêm túc. Đây không phải là cuốn “Lịch sử các học thuyết kinh tế” đầu tiên của các tác giả Việt Nam nhưng lại là cuốn sách có cách nhìn riêng về mặt tiếp cận và độc đáo trong cách trình bày, giải thích và nhận xét về các học thuyết kinh tế. Cuốn sách đã vẽ lại bức tranh sinh động của sự phát triển tư duy kinh tế, người đọc như được tham gia vào trong quá trình phát triển tư duy kinh tế chung của nhân loại, của các nhà kinh tế lớn trong lịch sử từ trước đến nay.