Văn Học Dân Gian Việt Nam 

Tác giả: Đinh Gia Khánh (chủ biên)

Nhà xuất bản Giáo Dục 

Giọng đọc: nhiều người đọc

Phần 1: Văn học dân gian dân tộc Việt

Tính nhiều chức năng của văn học dân gian

Văn học dân gian, một hình thức biểu diễn nghệ thuật không chuyên

Mối quan hệ biện chứng

Việc sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian ở Việt Nam

Thời kỳ văn hóa phương Tây thâm nhập vào nước ta

Thời kỳ xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Kết luận

Chương 2: Sơ lược lịch sử văn học dân gian Việt Nam

Sơ lược tiếp theo

Thời kỳ từ thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 19

Tiếp theo

Tiếp theo

Tiếp theo

Tiếp theo

Tiếp theo

Thời kỳ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20

Tiếp theo

Thời kỳ từ giữa thế kỷ 20 đến nay

Chương 3: Các thể loại văn học dân gian Việt Nam

Câu đố

Các thể loại tự sự dân gian

Nội dung thần thoại Lạc Việt

Truyện cổ tích

Tiếp theo

Tiếp theo

Nghệ thuật truyện cổ tích

Truyện ngụ ngôn

Truyện cười

Nội dung truyện cười dân gian

Các thể loại trữ tình dân gian

Tiếp theo

Lịch sử và xã hội, đất nước và con người

Tiếp theo

Tiếp theo

Cấu tứ trong thơ trữ tình dân gian

Sân khấu dân gian. Chèo sân đình

Những đặc điểm nghệ thuật của chèo sân đình

Kết luận

Phần 2: Văn học dân gian các dân tộc ít người

Chương 2: Lịch sử của ngành nghiên cứu văn hóa dân gian

Thời kỳ từ Cách mạng tháng Tám đến nay

Chương 3: Thần thoại

Tiếp theo

Chương 4: Truyện cổ tích

Tiếp theo

Tiếp theo

Chương 5: Thơ ca dân gian

Nhóm các bài ca hôn lễ

Nhóm bài hát chúc mừng

Dân ca giao duyên

Tiếp theo

Chương 6: Sử thi anh hùng

Tiếp theo

Chương 7: Truyện thơ

Nhóm truyện thơ kế thừa truyện thống tự sự

Nhóm truyện thơ thiên về khuynh hướng thuyết giáo đạo đức

Kết luận