Nhập Môn Logic Học – Phạm Đình Nghiệm

Nhập Môn Logic Học  Tác giả: Phạm Đình Nghiệm Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM Giọng đọc: Hồng Hà

Nhập Môn Lịch Sử Tâm Lí Học – B-R-Hergenhahn

Nhập Môn Lịch Sử Tâm Lý Học Tác giả: B-R-Hergenhahn Nhà xuất bản Thống Kê Giọng đọc: Hướng Dương

Nhập Môn Freud

Nhập Môn Freud Tác giả: Richard Appignanesi & Oscar Zarate Nhà xuất bản Trẻ Giọng đọc: Ngọc Hân

Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân

Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân Tác giả: Lê Chí An dịch Nhà xuất bản Giáo Dục Giọng đọc: Kim Duyên  

Nhà Văn Việt Nam Hiện Đại – Chân Dung Và Phong Cách

Nhà Văn Việt Nam Hiện Đại - Chân Dung Và Phong Cách Tác giả: Nguyễn Đăng Mạnh Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM Giọng đọc: Nhiều người đọc

Môi Trường Phát Triển

Môi Trường Phát Triển  Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM Giọng đọc: nhiều người đọc

Lý Thuyết Hệ Thống Và Điều Khiển Học

Lý Thuyết Hệ Thống Và Điều Khiển Học Tác giả: Nguyễn Địch (chủ biên) Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông Giọng đọc: Phương Hùng

Lý Luận Về Nhà Nước

Lý Luận Về Nhà Nước Tác giả: Đỗ Minh Khôi (biên soạn) Nhà xuất bản Hồng Đức Giọng đọc: nhiều người đọc

Đại Cương Văn Hóa Việt Nam

Đại Cương Văn Hóa Việt Nam  Tác giả: TS Lê Hông Vân Nhà xuất bản Hồng Đức Giọng đọc: nhiều người đọc

Lý Thuyết Âm Nhạc Cơ Bản – Phạm Tú Hương

Lý Thuyết Âm Nhạc Cơ Bản  Tác giả: Phạm Tú Hương Nhà xuất bản ĐH Sư Phạm   Giọng đọc: nhiều người đọc

Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới

Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới Nhà xuất bản Tri Thức  Giọng đọc: nhiều người đọc

Lý Luận Báo Phát Thanh – Đức Dũng

Lý Luận Báo Phát Thanh  Tác giả: Đức Dũng  Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin  Giọng đọc: nhiều người đọc

Luật so sánh

Luật so sánh Tác giả: Th.S Trần Ngọc Hà Nhà xuất bản Giáo Dục Giọng đọc: nhiều tác giả

Giáo trình Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam

Giáo trình Luật Hôn Nhân và Gia Đình Việt Nam Tác giả: Nguyễn Văn Tiến Nhà xuất bản Hồng Đức Giọng đọc: nhiều người đọc

Luật Hiến Pháp Việt Nam

Luật Hiến Pháp Việt Nam  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đức Linh Nhà xuất bản Hồng Đức Giọng đọc: nhiều người đọc

Nghe nhiều