Áo Trắng

536

Áo Trắng

Tác giả: NGUYỄN VĂN BỔNG
Nhà xuất bản: TRẺ – Ấn hành
Người đọc: PHẠM HÙNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN

Chuyện kể về phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh qua hai nhân vật anh Lê Hồng Tư và chị Nguyễn Thị Châu – cán bộ thành đoàn trong kháng chiến chống Mỹ.