Hành Trình Vào Tâm Trái Đất – Jules Verne

5220

Hành Trình Vào Tâm Trái Đất

Tác giả: Jules Verne

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 2002

Giọng đọc: Trung Mỹ

… Cuộc thám hiểm của chúng tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Từ trước tới nay, chính lòng dũng cảm và sự quyết tâm đã giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn dù thật lòng mà nói thì đôi khi chúng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng đến lúc này quat thật chúng tôi cũng không thể đoán được những khó khăn nguy hiểm gì đang chờ chúng tôi ở phía trước nữa.

Tôi đến giờ vẫn không dám nhìn xuống cái vực sâu không đáy mà trong vòng vài phút nữa chúng tôi sẽ leo xuống. Nhưng giờ cái giờ phút đó cũng đã tới. Thật ra, tôi vẫn còn có thể  lựa chọn hoặc tiếp tục, hoặc đầu hàng và dừng lại ở đây nhưng tôi thấy thật hổ thẹn nếu tỏ ra chùn bước trước Hans. Anh ta luôn tỏ ra dửng dưng trước mọi nguy hiểm trong hành trình khiến tôi đỏ mặt nghĩ rằng lẽ nào mình lại không dũng cảm được bằng anh ta…”