Vỡ Đê – Vũ Trọng Phụng

2787

Vỡ Đê

Tác giả: Vũ Trọng Phụng

Vỡ đê phản ánh hiện thực trên một phạm vi khá rộng, từ thành thị đến nông thôn, song tập trung lên án những chính sách, thủ đoạn thống trị của bọn thực dân, quan lại đã đẩy người nông dân vào tình cảnh đói rét cơ cực… Một tác phẩm hiện thực phê phán của Vũ Trọng Phụng đã cho người đọc thấy lại những ngày tăm tối của dân tộc ta dưới ách thống trị của thực dân phong kiến trong giai đoạn trước 1945. Vũ Trọng Phụng là một người thợ công đầu của chủ nghĩa hiện thực trong giai đoạn văn học 1930-1940 ở nước ta. Ông cũng là một người thộ dũng cảm giàu chí phấn đầu và có ý thức nhất về công việc mình làm. Trong Vỡ đê ông đã ca tụng những người cộng sản trong toà báo Lao động thời mặt trận bình dân, những người ngang tàng coi nhà tù là một cái trường đào tạo nên những tay chiến sĩ của cái phần nhân loại bị bóc lột đề chiến đấu với bọn có ở hai vai của mình những cánh tay lao động của người khác.