Sừng Rượu Thề – Nghiêm Đa Văn

1376

Sừng Rượu Thề

Tác giả: Nghiêm Đa Văn

Nhà Xuất Bản Kim Đồng ấn hành 

Giọng đọc: Xuân Hùng 

Tác phẩm Sừng rượu thề đã dựng lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc khi triều đình nhà Lý bắt đầu dựng nghiệp xây dựng một vương quốc Đại Việt thống nhất cường thịnh sau một ngàn năm bắc thuộc. Cuốn tiểu thuyết đặc biệt thành công và để lại dấu ấn sâu đậm khi dựng lại một cách sắc nét hình tượng người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt vừa anh dũng vừa bi tráng, dựng lại cuộc tấn công duy nhất trong lịch sử của nước Việt vào đất Trung Hoa…