Giông Tố 

Tác giả: Vũ Trọng Phụng 

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 2006

Giọng đọc: Trung Nghị