Gulliver Du Kí

Tác giả: Jonathan Swift

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Đỗ Trung Hậu