Chuyện Nỏ Thần 

Tác giả: Tô Hoài 

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Trung Can