Trang Chủ Danh mục Tiểu Thuyết Nước Ngoài

Danh mục: Tiểu Thuyết Nước Ngoài

Chết! Sập Bẫy Rồi – KingKong Barbie

Chết! Sập Bẫy Rồi Tác giả: KingKong Barbie Cô sinh viên khoa tiếng Anh năm cuối Tần Khanh vì trượt môn tự chọn nên phải học lại, không cam...

Yêu Người Tử Tù – Gong Ji Young

Yêu Người Tử Tù Tác giả: Gong Ji Young Nhà xuất bản Phương Nam Book & Nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hân

Vòng Tay Kỉ Niệm – Quỳnh Giao

Vòng Tay Kỉ Niệm Tác giả: Quỳnh Giao Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành Giọng đọc: Lan Hạnh

Túp Lều Của Bác Tom – Harriet Beecher Stowe

Túp Lều Của Bác Tom Tác giả: Harriet Beecher Stowe Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 2006 Giọng đọc: Ngọc Minh

Trong Gia Đình – Hector Malot

Trong Gia Đình Tác giả: Hector Malot Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành 2007 Giọng đọc: Phương Minh

Trên Sa Mạc Và Trong Rừng Thẳm – Henryk Sienkiewicz

Trên Sa Mạc Và Trong Rừng Thẳm Tác giả: Henryk Sienkiewicz Nhà xuất bản Văn Học & Đông A ấn hành Giọng đọc: Trí An

Tội Ác Và Trừng Phạt – Dostoevsky

Tội Ác Và Trừng Phạt Tác giả: Dostoevsky Nhà xuất bản Văn Học ấn hành Giọng đọc: Bá Chung ​Tội ác và trừng phạt là cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh và...

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai – Colleen Mc Cullough

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai Tác giả: Colleen Mc Cullough Nhà xuất bản Văn Học ấn hành Giọng đọc: Ngô Hồng

Thủy Hử – Thi Nại Am

Thủy Hử Tác giả: Thi Nại Am Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành Giọng đọc: Phương Minh

Thời Thơ Ấu – Macxim Gorki

Thời Thơ Ấu Tác giả: Macxim Gorki Nhà xuất bản Văn Học ấn hành Giọng đọc: Trung Nghị

Thoát Vòng Tục Lụy – Đại Sư Tinh Vân

Thoát Vòng Tục Lụy Tác giả: Đại Sư Tinh Vân Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành Giọng đọc: Hướng Dương

Thiên Thần Nổi Loạn – Anatole France

Thiên Thần Nổi Loạn Tác giả: Anatole France Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Hà Nội ấn hành 2015 Giọng đọc: Thuỷ Tiên

Thép Đã Tôi Thế Đấy – Nhicalai Axtơrốpxki

Thép Đã Tôi Thế Đấy Tác giả: Nhicalai Axtơrốpxki Nhà xuất bản Văn Học ấn hành 2002 Giọng đọc: Trung Nghị

Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà – Victor Hugo

Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà Tác giả: Victor Hugo Nhà xuất bản Văn Học ấn hành Giọng đọc: Thuỷ Tiên

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký Tác giả: Ngô Thừa Ân Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội ấn hành 1988 Giọng đọc: Mạnh Linh, Hướng Dương

Nghe nhiều