Vòng Tay Kỉ Niệm

Tác giả: Quỳnh Giao

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành

Giọng đọc: Lan Hạnh