Trên Sa Mạc Và Trong Rừng Thẳm

Tác giả: Henryk Sienkiewicz

Nhà xuất bản Văn Học & Đông A ấn hành

Giọng đọc: Trí An