Tội Ác Và Trừng Phạt – Dostoevsky

9427

Tội Ác Và Trừng Phạt

Tác giả: Dostoevsky

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Bá Chung

​Tội ác và trừng phạt là cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh và hay nhất của toàn bộ hệ thống tác phẩm Dostoevsky, và cũng là một trong những tác phẩm có nội dung bi thảm nhất của nền văn học nhân loại. Với bút pháp nghệ thuật đặc sắc, tác giả đã vẽ lên một bức tranh ảm đạm về số phận bế tắc của lớp người dưới đáy xã hội Nga, nhất là tầng lớp trẻ trong trắng, nhiều khát vọng. Tác phẩm còn là lời tố cáo mãnh liệt tầng lớp tư sản hãnh tiến, giẫm đạp lên đạo đức, nhân phẩm, tài năng.