Kẻ làm người chịu

Tác giả: Hồ Biểu Chánh

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành năm 2015

Giọng đọc: Thủy Tiên