Trúc Lâm Dậy Sóng

Tác giả: HT. Thích Hộ Giác

Đây là mẫu truyện đạo được tiểu thuyết hóa bằng địa danh và nhân danh Ấn Độ. “Trúc Lâm dậy sóng” một tác phẩm truyện kể có lẽ ít ai biết đến, nhưng đây thật sự là một tác phẩm hay, thể hiện sống động cuộc sống nội tâm của con người chúng ta.