Sự Im Lặng Của Bầy Cừu – Thomas Harris

6639

Sự Im Lặng Của Bầy Cừu

Tác giả: Thomas Harris

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn & Công Ty Văn Hoá Truyền Thông Nhã Nam ấn hành

Giọng đọc: Phương Minh