Phục Sinh

Tác giả: Lev Tolstoi

Nhà xuất bản Lao Động

Giọng đọc: Quang Điền