Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

128921

Tây Du Ký

Tác giả: Ngô Thừa Ân

Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội ấn hành 1988

Giọng đọc: Mạnh Linh, Hướng Dương