Bộ sách nói Pháp Luật quyển 9 – Bộ Luật Hình Sự

Giọng đọc: Minh Hoàng, Lê Như Quỳnh, Định Phương, Xuân Hùng, Trung Can