Trang Chủ Danh mục Thích Viên Giác

Danh mục: Thích Viên Giác

Công hạnh của người Phật tử – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 31/07/2020) Chuyên đề: "Đạo đức và lối sống của người Phật tử" do...

Trầm Tư Về Sự Thanh Tịnh – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Trầm Tư Về Sự Thanh Tịnh" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 31/10/2020. http://youtu.be/GfPUpFWQaUs

Đưa Người Qua Sông – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Đưa Người Qua Sông" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 17/9/2020. http://youtu.be/1pBrqzNm2ns

Nhận Diện Khổ Đau – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21/7/2020. http://youtu.be/fg0JLsSKpzQ

Mười hạnh không cầu phần 2 – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 21/08/2020) Chuyên đề: "Đạo đức và lối sống của người Phật tử" do Hòa...

Vì Sao Sống Một Mình Lại Hạnh Phúc – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "Vì Sao Sống Một Mình Lại Hạnh Phúc" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân,...

Mười hạnh không cầu phần 1 – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 14/08/2020) Chuyên đề: "Đạo đức và lối sống của người Phật tử" do Hòa...

Sự Cho và Phẩm Chất Của Đời Sống – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Sự Cho và Phẩm Chất Của Đời Sống" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 17/10/2020. http://youtu.be/hhp-qNGHfGg

Mối Quan Hệ Nam Nữ Trên Phương Diện Anh Em – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "Mối Quan Hệ Nam Nữ Trên Phương Diện Anh Em" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa...

Cách Đoạn Trừ Phiền Muộn – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Cách Đoạn Trừ Phiền Muộn" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21/7/2020. http://youtu.be/vW5AQV6Jwow

Thanh Lọc Tâm – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21/6/2020. http://youtu.be/s4XQCH1pt8o

Tấm lòng của người Phật tử – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 07/08/2020) Chuyên đề: "Đạo đức và lối sống của người Phật...

Pháp Kính (Gương Pháp) – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Pháp Kính" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 21/6/2020. http://youtu.be/8Psx_cZkHGc

4 Loại Bạn Tốt – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "4 Loại Bạn Tốt" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 16/08/2020. http://youtu.be/z3QIF_L226U

4 Loại Bạn Xấu – HT. Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "4 Loại Bạn Xấu" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 02/08/2020. http://youtu.be/vDMlSMfBwNI

Chuyển Hóa Tâm Ô Nhiễm – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "Chuyển Hóa Tâm Ô Nhiễm" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 12/07/2020 http://youtu.be/G0e7Me0wniA

Thoát Khổ Bảy Nạn – Thích Viên Giác

Ngày 27/10/2018, Thiền Thất Hương Vân tọa lạc tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi đã long trọng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm và Khóa tu Đời...

Thắp Sáng Ngọn Đèn Tỉnh Thức – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: "Thắp Sáng Ngọn Đèn Tỉnh Thức" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 17/05/2020. http://youtu.be/sEEAkra6qu4

Phân biệt giá trị cao thấp của người Phật tử – Thích Viên Giác

Chương Trình Tu Học Phật Pháp dành cho Đại Chúng - DL: 2020 | PL. 2564 (ngày 24/07/2020) Chuyên đề: "Đạo đức và lối sống của người Phật tử" do...

Sự khác biệt cảm xúc của phàm phu và thánh hiền Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: "Sự Khác Biệt Cảm Xúc của Phàm Phu và Thánh Hiền" trong Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân,...

Pháp thoại mới

Xem nhiều