HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: “Mối Quan Hệ Nam Nữ Trên Phương Diện Anh Em” trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 6/9/2020.

Bài liên quan