Thiền kệ thực tập thường ngày phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Kiều Đàm (Làng Vạn Hạnh, BRVT) ngày 03-08-2018

Vì sao đạo Phật hay nói đến chữ “Không”? – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Pháp (TP Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 24/02/2019

Con đường hướng đến an vui giải thoát – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 09/03/2019

Chấn chỉnh tăng đoàn – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Thiên Bửu Tháp (H. Long Điền - BRVT) ngày 06-07-2018

Giàu Có Theo Quan Điểm Nhà Phật – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Thiên Thới (H. Kế Sách, T. Sóc Trăng) ngày 28/02/2019

Giữ Nguồn Tâm Cho Tịnh – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Happy Receiption, Melbourne, ngày 6.11.2018

Điều Gì Làm Chúng Ta Dễ Bị Tổn Phước (KT 100) – Thích Phước Tiến

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 100 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-02-2019

Pháp Cúng Dường – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Thiên Quang (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) ngày 10/02/2019

Nước Mắt Người Tu – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Như Ý (H. Châu Đức - BRVT) ngày 03-08-2018

Cốt lõi thiền tập của Đức Phật – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-01-2019

Xem nhiều