Pháp thoại “Rải tâm từ để chuyển hóa tâm sân giận” do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 17-07-2020

Bài liên quan