Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Tuệ

Danh mục: Thích Thiện Tuệ

Ác nghiệp dễ tạo thiện nghiệp khó làm – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ác nghiệp dễ tạo thiện nghiệp khó làm" do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng http://youtu.be/OuFMRLDHjdk

Sáu khuynh hướng tâm lý của chúng sanh – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Sáu khuynh hướng tâm lý của chúng sanh" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 26-07-2020 http://youtu.be/7-cNmUkSdlg

Rải tâm từ để chuyển hóa tâm sân giận – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Rải tâm từ để chuyển hóa tâm sân giận" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 17-07-2020 http://youtu.be/8tFUnCc8SNQ

Tập Tính Rùa Nước Có Năm Điều Nên Học – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Tập Tính Rùa Nước Có Năm Điều Nên Học" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 24-07-2020 http://youtu.be/ywG9SOD5Jwg

Quả báo của sự hưởng thụ – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Quả báo của sự hưởng thụ" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại Tu Viện Như Giác (Củ Chi, HCM) ngày 18-07-2020 http://youtu.be/lJ8MAmVWnEU

Ba hạng người tặng ba món quà vô giá – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba hạng người tặng ba món quà vô giá" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức, HCM) ngày 19-07-2020 http://youtu.be/9JzrnmdkeZE

Tu để được hay tu để bỏ – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Tu để được hay tu để bỏ" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Bát Nhã (Bình Thạnh, HCM) ngày 05-07-2020 http://youtu.be/P-oSaxLrv2E

Ba hạng người ước mơ – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba hạng người ước mơ" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 28-06-2020 http://youtu.be/_jYpNdUBhZA

Ba điều kiện để có cuộc gặp gỡ vô giá – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba điều kiện để có cuộc gặp gỡ vô giá" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Hòa Khánh (Bình Thạnh, HCM) ngày 05-07-2020 http://youtu.be/McMHWXqbJHo

Thần thông và ác nghiệp của ngài mục kiền liên – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Thần thông và ác nghiệp của ngài mục kiền liên" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 03-07-2020 http://youtu.be/UDzS_eeSBSA

Ba hạng bệnh nhân – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Ba hạng bệnh nhân" do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Phước Viên (Bình Thạnh, HCM) ngày 05-07-2020 http://youtu.be/pWyYn5KF3xA

Những lựa chọn quan trọng trong đời người – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Những lựa chọn quan trọng trong đời người" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Hội Khánh (Bình Dương) ngày 21-06-2020 http://youtu.be/qXsp0fhjvlE

Điều gì tạo nên con người thiện ác – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Điều gì tạo nên con người thiện ác" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức) ngày 14-06-2020 http://youtu.be/BjY0Npnxrjk

Người với người xa nhau bởi điều gì – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Người với người xa nhau bởi điều gì" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 31-05-2020 http://youtu.be/wjG-5y_8JGw

Năm điều cần biết về nghiệp – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Năm điều cần biết về nghiệp" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 31-05-2020 http://youtu.be/3OkG_WtXRno

Hạnh phúc của người có phước – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Hạnh phúc của người có phước" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại Trúc Viên Lan Nhã (Long Khánh) ngày 10-02-2020 http://youtu.be/MN5HxRAA78I

Người ngày xưa – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Người ngày xưa" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Giác Ngộ (Quận 10, HCM) ngày 25-05-2019 http://youtu.be/uUsed5nkcRs

Tội lỗi một đổi một triệu – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Tội lỗi một đổi một triệu" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức, HCM) ngày 12-01-2020

Các cấp độ làm điều thiện – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Các cấp độ làm điều thiện" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (Bình Chánh, HCM) ngày 05-01-2020

Bốn sợ hãi của người làm điều ác – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Bốn sợ hãi của người làm điều ác" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Tân Phú, HCM) ngày 10-12-2019

Pháp thoại mới

Xem nhiều